English

021-5210 2968

首页
关于我们
产品中心
新闻中心
客服中心
人才中心
联系我们

订单查询

Watson Smith(NORGREN)
当前所在位置:首页>产品中心>全部品牌>

品牌简介 展开全文

Watson Smith NORGREN

沃森史密斯 Watson Smith(NORGREN)

Watson Smith】英国Watson Smith 手动调节阀、Watson Smith 开环阀门、Watson Smith 闭环阀门、Watson Smith 比例阀、Watson Smith 微型比例阀。Watson Smith拥有超过 40 年专业制造比例控制阀,Watson Smith阀门技术,以适应各地的应用范围广泛。Watson Smith自 1984 年以来是Norgren集团。

  • 产品系列
  • 资料下载